TU Delft


Aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde, afdeling Management of the built Environment, ben ik parttime praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling. Ik doe dit anderhalve dag per week, sinds 1 augustus 2006. Dat is de theorie, in feite besteed ik hier aanzienlijk meer tijd aan.  De vierde periode van drie jaar is op 1 augustus 2015 ingegaan. Het is tevens mijn laatste sessie als hoogleraar, maar de praktijkleerstoel wordt voortgezet met een nieuwe praktijkprof.

”Goed opdrachtgeverschap bij gebiedsontwikkeling” staat centraal in de leeropdracht van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling . De focus in onderwijs, onderzoek en maatschappelijke activiteiten richt zich op samenwerking tussen overheid, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Als tweede accent geldt ”duurzame gebiedsontwikkeling en marktkwaliteit”.

Een kleine ploeg medewerkers vormt de kern van de praktijkleerstoel. Die basis voorkomt dat ik als ”losse figuur” zo nu en dan even in- en uitvlieg op de universiteit, zoals het veel bijzonder hoogleraren vergaat.
Ons team staat onder leiding van universitair hoofddocent ir. Agnes Franzen  (tweede van links op de foto) en ir. Mirela Milosevic (programmamanager en teamleider; derde van rechts op de foto). Dankzij hun tomeloze inzet kunnen wij bovenmatig presteren en produceren. Met een prijs-kwaliteit verhouding die voor de universitaire wereld uitzonderlijk is.

Wij hebben eind 2010 het digitale platform voor het vakgebied gebiedsontwikkeling gelanceerd:www.gebiedsontwikkeling.nu. Met ca. 10.000 unieke bezoekers per maand is dit platform toonaangevend.

De praktijkleerstoel wordt inhoudelijk en financiëel ondersteund door de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) en de Kring van Adviseurs.

Voor recente publicaties van mijn hand over gebiedsontwikkeling en aanverwante onderwerpen, ga naar publicaties.
Door de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling uitgebrachte studies zijn even niet te  vinden omdat de website van TU Delft wordt vernieuwd. Nou, dan weet je ‘t wel….