CV, korte bio en foto’s

prof. mr. W.C.T.F. de Zeeuw (Friso)

geboren 11 januari 1952 te Rotterdam
gehuwd met Thea Grijsen
woonplaats: Bereklauw 10, 1141 KM Monnickendam
fdzeeuw@telfort.nl
tel. 0299-651872
website: www.frisodezeeuw.nl

Huidige hoofdfunctie:
Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling, TU Delft (sinds 2006)

Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Commissarissen Movares
• Voorzitter raad van Advies, Spring Architecten bv
• Lid dagelijks bestuur Instituut voor Bouwrecht (IBR)
• Lid bestuur Stichting Leergang Intensief Meervoudig Ruimtegebruik
• Ambassadeur Omgevingswet (Ministerie I&M)
• Voorzitter van het Actieteam  ‘Proeftuinen Omgevingswet’  

• Voorzitter Actieteam ‘Ontslakken gebiedsontwikkeling’
• Ambassadeur Expertteam ‘Versnellen’ (Minister voor Wonen en Rijksdienst)
• Lid Raad van Toezicht Connekt, innovatienetwerk voor mobiliteit
• Lid Raad van Advies ‘Master City Developer’-opleiding
• Lid jury Ien Dales Integriteitsprijs
• Ambassadeur Streekfonds Waterland
• Voorzitter Stichting DDR-Collectie (DDR-Museum)
• Ceremonieel voorzitter Meezingkoor Waterland

Loopbaan:

1998 – 2016 Directeur Nieuwe Markten BPD (Bouwfonds)
2001 – 2005 Voorzitter Raad voor Verkeer & Waterstaat (nevenfunctie)
1993 – 1998 Lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (PvdA)
1987 – 1993 Senior organisatie-adviseur Berenschot te Utrecht
1980 – 1987 Wethouder van de gemeente Monnickendam
1984 – 1987 Beleidsmedewerker gemeentesecretarie van Amsterdam
1979 – 1984 Beleidsmedewerker bij het Projectbureau Binnengemeentelijke Decentralisatie van de gemeente Amsterdam
1976 – 1979 (Juridisch) adviseur bij stedenbouwkundig bureau Zandvoort b.v.
1976 Doctoraal Nederlands recht aan de Vrije Universiteit; specialisatie staats- en bestuursrecht;
Gymnasium ß

Korte Biografie
Friso de Zeeuw heeft een veelkleurige en langjarige ervaring als professional. Die strekt zich uit van het openbaar bestuur, tot gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, woningmarkt en het vastgoed.
Na zijn universitaire juridische opleiding, was hij politiek-bestuurder bij zowel de gemeente als de provincie. Daarnaast was beleidsadviseur (bij de gemeente Amsterdam) en organisatieadviseur (bij Berenschot). Van 1998 tot 1 mei 2016 was hij directeur Nieuwe Markten bij BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling), de grootste projectontwikkelaar van Nederland. Sinds 2006 is De Zeeuw parttime praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.
Friso bundelt kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken: publiek, privaat en wetenschap (een combinatie die niet veel voorkomt). Hij staat bekend om zijn scherpe analyses en gepeperde stellingnames over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, woningmarkt, grondbeleid, omgevingsrecht en bestuurlijke organisatie.
De Zeeuw publiceert regelmatig over tal van onderwerpen, adviseert overheden en bedrijven, houdt regelmatig voordrachten, treedt op als voorzitter en neemt deel aan podiumdiscussies.
Hij bekleedt een tiental bestuursfuncties en commissariaten. Friso beheert het enige DDR-Museum in Nederland en is als drummer te horen in het  Meezingkoor Waterland en in Combo Monnickenwerk (alleen eenvoudige nummers).

Downloadfoto’s 
Deze foto’s zijn vrij te gebruiken voor publicaties. Graag met naamvermelding van de fotograaf: Marcel Krijger

_MKF1536_thumb
MKF1536-700×1052.jpg (8,8 MB)
_MKF1689_thumb
MKF1689-700×466.jpg (9,2 MB)
foto20_thumb
foto20.jpg (9,2 KB)